آدرس :
تهران – خیابان شریعتی – نبش خیابان گل نبی – پایین تر از حسینیه ارشاد – پلاک ۱۰۶۷
تلفن :

۰۲۱۲۲۸۷۳۰۲۷

۰۲۱۲۲۸۷۲۹۸۵