تخفیف شگفت انگیز جشنواره "پاییزان" پاکشوماسنتر

در خرید اینترنتی از فروشگاه اینترنتی پاکشوماسنتر (تنها سایت رسمی پاکشوما) از ساعت 12:00 پنجشنبه 96/07/20 تا 12:00 شنبه 96/07/22 (به مدت 48 ساعت) کلیه لوازم خانگی پاکشوما مشمول 10% تخفیف خواهند بود.

Popup-autumn10.jpg