کلیه سفارش های ثبت شده، پس از دریافت اطلاعات پرداخت از سمت خریدار و تایید بخش مالی،
حداکثر ظرف مدت 3 تا 6 روز کاری ارسال خواهند شد.  
تحویل کالا درب منزل می باشد.