تسهیلات شرکت واسپاری حکمت ایرانیان

شرایط اعطای تسهیلات به متقاضیان محصولات شرکت پاکشوما

۱) شرایط عمومی:

کلیه متقاضیان می توانند پس از اعتبارسنجی و احراز شرایط اعتباری و تکمیل فرم های مورد نیاز مندرج در این بخش، جهت استفاده از تسهیلات اقدام نمایند.

۲) میزان تسهیلات:

تسهیلات اعطایی حداکثر تا سقف %۸۰ مبلغ کالا و تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

۳) مدت تسهیلات:

مدت بازپرداخت تسهیلات با توجه به درخواست متقاضی حداکثر ۱۲ ماه می‌باشد.

۴) نرخ سود تسهیلات:

نرخ سود تسهیلات در این طرح از ۱۰% تا ۱۸٪ سالیانه می‌باشد.

۵) شرایط متقاضی و ضامن:

۶) وثایق:

۷) چک اقساط تسهیلات:

لیست مدارک مورد نیاز و فرم‌های ثبت نام

فلوچارت مراحل دریافت وام