خرید اقساطی

 • بانک طرف قرارداد: رفاه کارگران
 • طرح: پیوند رفاه
 • سقف وام تا ۵۰۰ میلیون ریال برای هر زوج
 • کارمزد ۱% سالیانه
 • زمان باز پرداخت تا هفت سال
 • بدون نیاز به پیش پرداخت
 • شامل ازدواج اولی ها
 • علاوه بر وام ۵۰۰ میلیون ریال، قابلیت اخذ ۲۰۰ میلیون ریال وام کالا با نرخ ۱۵% و باز پرداخت سه سال برای هر زوج
 • اطلاعات بیشتر...
 • بانک طرف قرارداد: رفاه کارگران
 • طرح: رفاه کالا
 • سقف وام تا ۵۰۰ میلیون ریال
 • نرخ تسهیلات ۱۵% سالیانه
 • زمان باز پرداخت تا سه سال
 • بدون نیاز به پیش پرداخت
 • مخصوص کارکنان و بازنشستگان که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می‌کنند
 • اطلاعات بیشتر...
 • بانک طرف قرارداد: ملت
 • طرح: شاپ کارت
 • سقف وام تا ۵۰۰ میلیون ریال
 • نرخ تسهیلات ۱۶% سالیانه
 • زمان باز پرداخت تا سه سال
 • بدون نیاز به پیش پرداخت
 • شامل عموم مردم
 • اطلاعات بیشتر...