خرید اقساطی

 • بانک طرف قرارداد: رفاه کارگران
 • طرح: پیوند رفاه
 • سقف وام تا ۵۰۰ میلیون ریال برای هر زوج
 • کارمزد ۱% سالیانه
 • زمان باز پرداخت تا هفت سال
 • بدون نیاز به پیش پرداخت
 • شامل ازدواج اولی ها
 • علاوه بر وام ۵۰۰ میلیون ریال، قابلیت اخذ ۲۰۰ میلیون ریال وام کالا با نرخ ۱۵% و باز پرداخت سه سال برای هر زوج
 • اطلاعات بیشتر...
 • بانک طرف قرارداد: رفاه کارگران
 • طرح: رفاه کالا
 • سقف وام تا ۵۰۰ میلیون ریال
 • نرخ تسهیلات ۱۵% سالیانه
 • زمان باز پرداخت تا ۳۶ ماه
 • بدون نیاز به پیش پرداخت
 • مخصوص کارکنان و بازنشستگان که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می‌کنند
 • اطلاعات بیشتر...
 • بانک طرف قرارداد: ملت
 • طرح: شاپ کارت
 • سقف وام تا ۵۰۰ میلیون ریال
 • نرخ تسهیلات ۱۵% سالیانه
 • زمان باز پرداخت تا ۳۶ ماه
 • بدون نیاز به پیش پرداخت
 • شامل عموم مردم
 • بانک طرف قرارداد: صادرات
 • طرح: همیاران سپهر
 • سقف وام تا ۵۰۰ میلیون ریال
 • نرخ تسهیلات ۱۵% سالیانه
 • زمان باز پرداخت تا ۳۶ ماه
 • بدون نیاز به پیش پرداخت
 • شامل عموم مردم
 • بانک طرف قرارداد: انصار
 • طرح: حاتم کارت
 • سقف وام تا ۵۰۰ میلیون ریال
 • نرخ تسهیلات ۱۵% سالیانه
 • زمان باز پرداخت تا ۴۸ ماه
 • بدون نیاز به پیش پرداخت
 • شامل عموم مردم و نیروهای مسلح
 • بانک طرف قرارداد: گردشگری
 • طرح: کارت خرید
 • سقف وام تا ۵۰۰ میلیون ریال
 • نرخ تسهیلات ۱۸٪ سالیانه
 • زمان باز پرداخت تا ۳۶ ماه
 • بدون نیاز به پیش پرداخت
 • شامل عموم مردم
 • بانک طرف قرارداد: دی
 • طرح: فیروزه کارت
 • سقف وام تا ۳۰۰ میلیون ریال
 • نرخ تسهیلات ۱۵% سالیانه
 • زمان باز پرداخت تا ۳۶ ماه
 • بدون نیاز به پیش پرداخت
 • شامل عموم مردم
 • بانک طرف قرارداد: سپه
 • طرح: بهین کارت
 • سقف وام تا ۵۰۰ میلیون ریال
 • نرخ تسهیلات ۱۸٪ سالیانه
 • زمان باز پرداخت تا ۳۶ ماه
 • بدون نیاز به پیش پرداخت
 • شامل عموم مردم
 • طرف قرارداد: شرکت واسپاری حکمت ایرانیان
 • سقف وام تا ۲۰۰ میلیون ریال
 • نرخ تسهیلات از ۱۰٪ تا ۱۸٪ سالیانه
 • مدت بازپرداخت تا ۱۲ ماه
 • بازپرداخت اقساط از طریق چک
 • سن متقاضیان ۱۸ تا ۶۵ سال
 • شماره تلفن ۰۲۱۷۵۰۵۲۰۰۰
 • شامل حال عموم مردم
 • اطلاعات بیشتر...
 • بانک طرف قرار داد:‌ رفاه کارگران
 • طرح : رفاه کالا
 • سقف وام تا ۵۰۰ میلیون ریال
 • نرخ تسهیلات ۱۵٪ سالیانه
 • مدت بازپرداخت ۳۶ ماه
 • بدون نیاز به پیش پرداخت
 • ویژه کارکنان تامین اجتماعی
 • اطلاعات بیشتر...
 • بانک طرف قرار داد:‌ توسعه تعاون
 • طرح : توسعه تعاون
 • سقف وام تا ۵۰۰ میلیون ریال
 • نرخ تسهیلات ۱۵٪ سالیانه
 • مدت بازپرداخت ۳۶ ماه
 • بدون نیاز به پیش پرداخت
 • اطلاعات بیشتر...