محصولات کندی

فیلترهای جستجو

محصولات

ماشین لباسشویی کندی مدل GVS 228 TC3 ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی کندی مدل GVS 228 TC3 ظرفیت 8 کیلوگرم

۹۷,۸۳۰,۰۰۰ ریال۹۴,۸۹۵,۱۰۰ ریال
مقدارمشاهده
جاروبرقی کندی مدل  KCRC1400

جاروبرقی کندی مدل KCRC1400

۲۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال۲۰,۸۰۶,۵۰۰ ریال
مقدار افزودن به سبد خرید
ماشین لباسشویی کندی مدل GVS 1439 TH ظرفیت 9 کیلوگرم

ماشین لباسشویی کندی مدل GVS 1439 TH ظرفیت 9 کیلوگرم

۱۰۷,۰۲۰,۰۰۰ ریال۱۰۳,۸۰۹,۴۰۰ ریال
مقدارمشاهده
هود کندی مدل CVMA90

هود کندی مدل CVMA90

۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۸,۱۳۰,۰۰۰ ریال
مقدارمشاهده
گاز سرخ کن جزیره ای کندی CDF30/1X

گاز سرخ کن جزیره ای کندی CDF30/1X

۴۰,۲۹۰,۰۰۰ ریال۳۹,۰۸۱,۳۰۰ ریال
مقدار افزودن به سبد خرید
گاز کباب پز زغالی کندی مدل  CDB30/1X

گاز کباب پز زغالی کندی مدل CDB30/1X

۲۹,۲۲۰,۰۰۰ ریال۲۸,۳۴۳,۴۰۰ ریال
مقدار افزودن به سبد خرید
گاز صحفه ای 5 شعله کندی مدل CVG75SQPB

گاز صحفه ای 5 شعله کندی مدل CVG75SQPB

۳۹,۵۶۰,۰۰۰ ریال۳۸,۳۷۳,۲۰۰ ریال
مقدار افزودن به سبد خرید
گاز صحفه ای 4 شعله کندی مدل CVG64STGN

گاز صحفه ای 4 شعله کندی مدل CVG64STGN

۳۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال۲۹,۹۷۳,۰۰۰ ریال
مقدارمشاهده
گاز صحفه ای 2 شعله کندی مدل CDG32/1SPX

گاز صحفه ای 2 شعله کندی مدل CDG32/1SPX

۲۰,۰۸۰,۰۰۰ ریال۱۹,۴۷۷,۶۰۰ ریال
مقدار افزودن به سبد خرید
گاز صحفه ای 5 شعله کندی مدل CVG95SQGN

گاز صحفه ای 5 شعله کندی مدل CVG95SQGN

۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۳۹,۷۷۰,۰۰۰ ریال
مقدار افزودن به سبد خرید
گاز صحفه ای 4 شعله کندی مدل CFX64

گاز صحفه ای 4 شعله کندی مدل CFX64

۴۱,۲۴۰,۰۰۰ ریال۴۰,۰۰۲,۸۰۰ ریال
مقدار افزودن به سبد خرید
جاروبرقی کندی مدل KCTX2200 135

جاروبرقی کندی مدل KCTX2200 135

۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال۱۷,۱۶۹,۰۰۰ ریال
مقدار افزودن به سبد خرید